PEMF terapi"PEMF is a benefit for mankind from infant to geriatric. PEMF will lead to a change in the paradigm of medicine" 

Dr. Linus Pauling – Double Nobel Prize Winner


PEMF terapi i moderne medisin


PEMF terapi har vært en FDA-godkjent (food and drug administration USA) behandlingsform i nesten 40 år.


- 1979: PEMF godkjennes av FDA for å behandle brudd som ikke gror sammen.

- 1998: PEMF godkjennes av FDA som behandling for urininkontinens og muskelstimulering.

- 2004: PEMF godkjennes av FDA for behandling etter cervikal fusjonskirurgi med risiko for manglende sammenvoksing.

- 2006: PEMF godkjennes som behandling av depresjon og angst.

- 2011: PEMF godkjennes av FDA til behandling av hjernekreft.

- 2015: FDA omklassifiserer PEMF terapisystemer fra klasse 3 medisinsk utstyr til klasse 2 medisinsk utstyr.


- Nå er de fleste PEMF terapi systemer som selges klassifisert som velvære produkter. 


- Pulserende selger PEMF terapi produkter som er klassifisert som velvære produkt. 


Kobbermodul

PEMF teknologien kort forklart.


Et terapeutisk PEMF apparat består av to hoveddeler.

  • Kobbermoduler: Disse modulene er laget av kobber, som er en god leder av elektrisitet.
  • Pemf generator: Denne enheten sender en elektrisk puls, ved en gitt frekvens, gjennom kobbermodulene.

Når forsterkeren sender en elektrisk puls, dannes det et pulserende elektromagnetisk felt. Dette feltet trenger inn i kroppen og gir den terapeutiske effekten.

Kvaliteten på PEMF produkter avgjøres i stor grad av følgende faktorer:

  • Typen kobber som brukes: Kobber av høy kvalitet vil føre til et sterkere og mer effektivt PEMF.
  • Kvaliteten på forsterkeren: En kraftigere forsterker vil kunne danne et sterkere PEMF. Enda viktigere er det at forsterkeren sender ut nøyaktige pulsbølger.
  • Designet av PEMF apparatet: Et godt designet PEMF apparat vil sikre at det pulserende elektromagnetiske feltet er jevnt fordelt over kroppen.

Det er store variasjoner i PEMF produkter på markedet. Dette skyldes at PEMF apparater er laget av forskjellige materialer og bruker forskjellige teknologier.

PEMF terapi som en elementær naturkraft.


Elektromagnetisme er en av de fire fundamentale kreftene på jorden.

  

PEMF terapi imiterer elektromagnetisme, som er en av de fire elementære kreftene i naturen. Elektromagnetisme er en naturlig del av livet på jorden, og den er involvert i en rekke biologiske prosesser, inkludert cellevekst, cellefornyelse og betennelse.

PEMF apparater genererer et pulserende elektromagnetisk felt som ligner på det naturlige feltet som omgir oss. Når dette feltet absorberes av kroppen, kan det bidra til å stimulere kroppens naturlige helbredelsesprosesser.

På denne måten får man naturens egen helbredende kraft inn i PEMF behandling. PEMF kan bidra til å redusere betennelse, stimulere cellulær reparasjon, og forbedre blodsirkulasjonen. Dette kan være nyttig for en rekke helsetilstander, inkludert smerter, skader og kroniske sykdommer.


PEMF elementær kraft

PEMF terapi system

Celler8 logo

Vi i Pulserende selger et PEMF terapisystem som er konstruert uten kompromisser når det gjelder kvalitet og funksjonalitet.


Terapimatten har hele 12 kobbermoduler, som gir et bredt elektromagnetisk felt.

Matten har en styrke på 50 Gauss

Den lokale applikatoren har en styrke på 100 Gauss.
Hvordan virker PEMF terapi


PEMF terapi baserer seg på elektromagnetisme.

Teorien er at det svake elektromagnetiske feltet som avgis ved PEMF terapi  påvirker cellene på en positiv måte.


PEMF målrettet

 Effekten av PEMF terapi


Reduserer betennelse

Betennelse er en naturlig respons fra kroppens immunsystem på skade eller infeksjon. Imidlertid kan kronisk betennelse føre til en rekke helseproblemer, inkludert muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter, hjertesykdom og kreft.

PEMF-terapi kan bidra til å redusere betennelse ved å stimulere produksjonen av antiinflammatoriske cytokiner. Disse cytokinene hjelper til med å dempe immunresponsen og redusere betennelse.


Øker blodsirkulasjonen

Blodsirkulasjonen er viktig for å transportere næringsstoffer og oksygen til cellene, og for å fjerne avfallsstoffer. God blodsirkulasjon er også viktig for å lindre smerte og forbedre bevegeligheten.

PEMF-terapi kan bidra til å øke blodsirkulasjonen ved å stimulere kontraksjonen av blodårene. Dette kan bidra til å øke blodstrømmen til det berørte området og forbedre tilhelingen.


Stimulerer veksten av nye celler

PEMF-terapi kan bidra til å stimulere veksten av nye celler ved å stimulere produksjonen av proteiner som er nødvendige for celledeling. Dette kan bidra til å reparere skadet vev og forbedre tilhelingen.


Smertelindring

PEMF-terapi kan bidra til å lindre smerte ved å redusere betennelse, øke blodsirkulasjonen og stimulere veksten av nye celler. Dette kan bidra til å redusere smertesignaler fra det berørte området.


Bedring av bevegelighet

PEMF-terapi kan bidra til å forbedre bevegeligheten ved å redusere betennelse, øke blodsirkulasjonen og stimulere veksten av nye celler. Dette kan bidra til å redusere smerte og svulster, og forbedre fleksibiliteten og bevegeligheten i leddene.


Fremskynde restitusjonstiden

PEMF-terapi kan bidra til å fremskynde restitusjonstiden etter trening eller skade ved å redusere betennelse, øke blodsirkulasjonen og stimulere veksten av nye celler. Dette kan bidra til å redusere smerte, hevelse, og forbedre tilhelingen av skadet vev. For idrettsutøvere som har skader, eller som ønsker å forkorte restitusjonstiden etter trening kan dette være spesielt nyttig.


Økt muskelstyrke og utholdenhet

PEMF-terapi kan bidra til å øke muskelstyrken og utholdenheten ved å stimulere veksten av nye celler. Dette kan bidra til å forbedre muskelfunksjonen og øke evnen til å utføre fysiske aktiviteter. PEMF kan også påvirke oksygenopptak på grunn av bedre sirkulasjon og muskelaktivering.


Reduksjon av stress og angst

PEMF-terapi kan bidra til å redusere stress og angst ved å stimulere produksjonen av nevrotransmittere som serotonin og GABA. Disse nevrotransmitterne er viktige for å regulere humør og angst.


Økt immunforsvar

PEMF-terapi kan bidra til å øke immunforsvaret ved å stimulere produksjonen av antiinflammatoriske cytokiner. Disse cytokinene hjelper til med å dempe immunresponsen og redusere betennelse.


Søvn

Studier har vist at PEMF-terapi kan påvirke hjernebølgeaktivitet. Spesielt har det blitt observert en overgang til mer avslappede bølgeformer, som theta-bølger, som er assosiert med dyp søvn og avslapning. Dette kan potensielt hjelpe med å forbedre søvnens kvalitet. Dette gjøres ved å regulere frekvensen på PEMF apparatet til å sende ut samme frekvenser som eksempelvis theta bølger. 


Lad opp kroppen med PEMF

Kroppens celler er elektrisk aktive, og bruker elektriske signaler for å kommunisere med hverandre. PEMF-terapi bruker spesifikke elektromagnetiske felt som inneholder pulsvariasjoner i magnetfeltet. Disse pulserende feltene kan trenge inn i kroppen og påvirke cellene. Teorien bak PEMF og ladingen av celler er at de pulserende elektromagnetiske feltene kan påvirke ionekanaler, membranpotensialet og den elektriske aktiviteten i cellene. Dette kan ha en rekke effekter på cellulær funksjon, inkludert metabolisme, kommunikasjon og generell helse.

Celler har en elektrisk ladning som opprettholdes av membranpotensialet. Membranpotensialet er forskjellen i elektrisk ladning mellom innsiden og utsiden av cellens membran. Dette membranpotensialet opprettholdes av ionekanaler i cellemembranen som regulerer strømmen av ladde ioner (som natrium, kalium og kalsium) inn og ut av cellen. PEMF-terapi kan påvirke aktiviteten til disse ionekanalene, på en positiv måte.Se også Bibliotek som viser til studier og litteratur om PEMF.

Les også mer om PEMF terapi i NyheterPulserende gir ingen medisinske råd. Vi formidler informasjon som er tilgjengelig om hvordan PEMF kan påvirke kroppen.

Vi selger PEMF med fokus på velvære. Vi anbefaler alltid at dere tar kontakt med lege hvis dere er usikre på om dere kan bruke PEMF.
 
unsplash